Jeśli chcesz skorzystać z przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, prześlij do nas w wybranej przez Ciebie formie (przykładowo wiadomości e-mail lub listem poleconym) oświadczenie o odstąpieniu - możesz skorzystać ze wzoru zamieszczonego na dole strony lub z poniższej instrukcji "krok po kroku":

Instrukcja odstąpienia od umowy:

Wyślij wiadomość e-mail na adres marcin@spadochronowy.pl - w tytule wpisz "Odstąpienie od umowy, zamówienie nr…:", zaś w samej treści podaj swoje imię i nazwisko, numer zamówienia, nazwa zwracanego produktu, adres email, adres korespondencyjny, nr telefonu, nr konta bankowego.

Pamiętaj, że składanie oświadczeń o odstąpieniu od umowy odbywa się zgodnie z obowiązującym Regulaminem sklepu internetowego, w tym zasadami ochrony danych osobowych.
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie sklepu internetowego oraz załącznikach do niego.

Wzór odstąpienia od umowy w formacie *.pdf. POBIERZ